Jaargang/nummer:

Skip Navigation Links.

Inhoudstafelin het laatste nummer ( 40 ) : 2020 - 2.


Editoriaal.


BGV – bijlage 13septies – aangehouden bij aangifte geboorte kind – hoger belang van het kind – zorgvuldigheidsbeginsel – art. 8 EVRM – art. 74/13 Vw. – vernietiging.

Datum: 18-12-2019

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - Conseil du contentieux des étrangers

Inhoud: - nr. 230.498 -