Eind de jaren zeventig werd het Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht opgericht door enkele advocaten en juristen. Zij wilden via dit nieuwe tijdschrift een algemeen beeld bieden van de ontwikkeling van het vreemdelingenrecht en dat juridische vakgebied ondersteunen.


Ruim dertig jaar later is het blad uitgegroeid tot een een dynamisch tijdschrift dat enerzijds een hoogstaand juridisch-wetenschappelijk kwaliteitsblad is en anderzijds voldoende voeling heeft met wat leeft in de (rechts)praktijk. Het Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht werd oorspronkelijk uitgegeven door het Vlaams Centrum voor de Integratie en Migranten (VCIM) en nadien door het Overlegcentrum Integratie voor Vluchtelingen (1998). Sinds 1999 zorgt het Vlaams Minderhedencentrum (sinds 2011 hernoemd tot Kruispunt Migratie-Integratie) voor het redactiesecretariaat. Vanaf 1 januari 2001 wordt voor de publicatie ervan samengewerkt met uitgeverij die Keure.


Het tijdschrift geeft belangrijke en actuele evoluties in wetgeving en rechtspraak weer en bevat eveneens overzichtsartikels. De praktijk van het vreemdelingenrecht wordt zoveel mogelijk kritisch en op wetenschappelijk verantwoorde wijze geanalyseerd door deskundigen. Deze analyses dienen oog te hebben voor de verzekering van de mensenrechten en voor de rechtspositie van vreemdelingen. Het tijdschrift is bedoeld voor iedereen die op professionele of vrijwillige basis werkt met of voor vreemdelingen.


Het Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht bevat de volgende vaste rubrieken:

  • Rechtsleer
  • Rechtspraak
  • Rechtspraakoverzicht
  • Elders gepubliceerd
  • Wetgeving
  • Mededelingen


In de rubriek Rechtsleer worden bijdragen gepubliceerd over vragen en problemen uit de praktijk, overzichten van rechtspraak, besprekingen van evoluties, kritische artikelen en beschouwingen aangaande het vreemdelingenrecht sensu lato.


De rubriek Rechtspraak geeft opvallende, vernieuwende en interessante rechtspraak weer (zowel hogere als lagere), waarbij zo vaak mogelijk annotaties worden gepubliceerd. In principe wordt rechtspraak in het tijdschrift enkel integraal opgenomen wanneer deze elders niet gemakkelijk beschikbaar is. Digitaal beschikbare rechtspraak wordt slechts kort vermeld, met een verwijzing naar de databank rechtspraak op www.vreemdelingenrecht.be, de website van het Kruispunt Migratie-Integratie, waar de integrale arresten kunnen geraadpleegd worden.


In de rubriek Rechtspraakoverzicht wordt per kwartaal een selectie weergegeven van rechtspraak van het Europees Hof van Justitie en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.


De rubriek Elders gepubliceerd geeft een overzicht van interessante rechtspraak en rechtsleer, zowel nationaal als internationaal, die verschenen in andere tijdschriften of boeken.