HOOFDREDACTEUR

Dirk Vanheule


REDACTIESECRETARIS

Filipe Van Huylenbroeck


REDACTIE

Petra Baeyens - Steven Bouckaert - Geert Debersaques - Luc Denys - Koen Dewulf - Isabelle Doyen - Marie-Claire Foblets - Kristine Goossens - Miep Grouwels - Vinciane Hoefnagels - Meron Knikman - Freek Louckx - Gunter Maes - Dirk Nuyts - Ruth Stokx - Mieke Van de Putte - Filipe Van Huylenbroeck - Jinske Verhellen - Herwig Verschueren - Luc Walleyn


WETENSCHAPPELIJKE MEDEWERKERS

Mathieu Beys - Nathan Cambien - Dieter Decock - An Maes


REDACTIEADRES

Agentschap Integratie en Inburgering
t.a.v. Filipe Van Huylenbroeck
Havenlaan 86C - Bus 212
1000 Brussel
T 02-205 00 50
F 02-205 00 60
E filipe.vanhuylenbroeck@integratie-inburgering.be


ABONNEMENTEN EN ADMINISTRATIE

die Keure
Kleine Pathoekeweg 3
8000 Brugge
T 050-47 12 97
F 050-33 51 54
E juridische.uitgaven@diekeure.be


FRANSTALIG ZUSTERTIJDSCHRIFT

Voor inlichtingen over de Franstalige versie 'Revue du Droit des Etrangers', kan u zich richten tot:
A.D.D.E.
Rue de Laeken, 89
1000 Bruxelles
T 02-227 42 42