Titel:  Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht (T.Vreemd.)  
     
Periodiciteit: driemaandelijks (4 nummers per jaar)  
     
ISSN: 0776-8605  
     
Bestelcode: 201 175 305  
     
Prijzen (2017): jaarabonnement, papier + elektronisch € 156
     
Verzendingskosten: inbegrepen  


Om u te abonneren op het Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht, of om uw logingegevens (gebruikersnaam, wachtwoord) aan of op te vragen, neemt u contact op met de abonnementendienst van die Keure op het e-mailadres abonnementen@diekeure.be.


De duur van het abonnement valt samen met het lopende kalenderjaar.


Abonnementen worden automatisch verlengd, tenzij ze worden opgezegd, hetzij per brief (die Keure, Professional Publishing, Kleine Pathoekeweg 3, B-8000 Brugge), hetzij per e-mail (abonnementen@diekeure.be). De opzegging moet gebeuren ten laatste drie maanden voor het einde van het lopende kalenderjaar.


Klik hier om de cataloguspagina van het Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht te openen.