Jaargang/nummer:

Skip Navigation Links.

Inhoudstafelin het laatste nummer ( 39 ) : 2017 - 3.


Dublin III - Duitsland - medische problematiek wordt t.a.v. Duitsland geëvalueerd - art. 3 EVRM - EHRM 13 december 2016, Paposhvili t. België - interstatelijk vertrouwensbeginsel - verwerping.

Datum: 31-01-2017

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - Conseil du contentieux des étrangers

Inhoud: - nr. 181.479 -


Inreisverbod - prostitutie - geen zwartwerk - openbare orde - niet strafbaar gesteld in Belgisch Strafwetboek - kennelijk onredelijk - vernietiging.

Datum: 05-12-2016

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - Conseil du contentieux des étrangers

Inhoud: - nr. 178.943 -


Geplande repatriëring - beroep tegen arrest KI bij Hof van Cassatie - eenzijdig verzoekschrift - beslissing cassatie afwachten - verbod aan DVZ om verzoeker te repatriëren.

Datum: 13-02-2017

Rechtbank van Eerste Aanleg - Tribunal de Première Instance

Plaats: Brussel

Inhoud: - 17/186/B -