Jaargang/nummer:

Skip Navigation Links.

Inhoudstafelin het laatste nummer ( 39 ) : 2017 - 3.


Kort verblijf - visum type C - geen bewijs van eigen inkomsten - loonfiches van dochter - vestigingsgevaar - visum is persoonlijk - verwerping.

Datum: 05-01-2017

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - Conseil du contentieux des étrangers

Inhoud: - nr. 180.364 -