Jaargang/nummer:

Skip Navigation Links.

Inhoudstafelin het laatste nummer ( 37 ) : 2018 - 1.


BGV - art. 3 EVRM - geen motiveringsplicht - niet wettig besluiten tot schending materiële motiveringsplicht - vernietiging

Datum: 20-06-2017

Raad van State - Conseil d’Etat

Inhoud: - nr. 238.570 -


BGV - detentie - inreisverbod - uitlevering geschorst door RvS - vermomde uitlevering - eerbiediging hogere rechtsnormen - art. 6 EVRM - recht op eerlijk proces - vernietiging.

Datum: 15-09-2017

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - Conseil du contentieux des étrangers

Inhoud: - nr. 192.060 -