Jaargang/nummer:

Skip Navigation Links.

Inhoudstafelin het laatste nummer ( 37 ) : 2018 - 1.


Niet-begeleide minderjarige - NBMV - BGV - meerderjarig geworden - art. 8 EVRM - belangenafweging - privéleven opgebouwd in België - integratie - vernietiging.

Datum: 27-04-2017

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - Conseil du contentieux des étrangers

Inhoud: - nr. 186.144 -


BGV - terugleiding naar de grens - vasthouding - openbare orde - UDN - prima facie - art. 3 EVRM - erkend staatloze - MTHEN - schorsing.

Datum: 27-07-2017

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - Conseil du contentieux des étrangers

Inhoud: - nr. 190.138 -


Unieburger - werkzoekende - reële kans op tewerkstelling - art. 50, § 2 Vb. - aansluiting bij VDAB - gedurende beperkte periode gewerkt - niet kennelijk onredelijk - verwerping.

Datum: 19-04-2017

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - Conseil du contentieux des étrangers

Inhoud: - nr. 185.549 -