Jaargang/nummer:

Skip Navigation Links.

Inhoudstafelin het laatste nummer ( 37 ) : 2018 - 1.


Detentie - art. 8 EVRM - art. 15 Gw. - art. 74/7 Vw. - betreden woning door politie - onschendbaarheid woning - geen cassatie.

Datum: 17-05-2017

Hof van Cassatie - Cour de Cassation

Inhoud: - nr. P.17.0517.F -


RECHTSPRAAKOVERZICHT (T.Vreemd. 2018/1).

Inhoud: HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE UNIE (1 augustus 2017 tot 31 oktober 2017)   HvJ 13 september 2017, Zaak C-569/15 en C-570/15, X...


ELDERS GEPUBLICEERD (T.Vreemd. 2018/1).

Inhoud: RECHTSPRAAK - Belgisch recht - Grensoverschrijdend recht RECHTSLEER -...


WETGEVING (T.Vreemd. 2018/1).

Inhoud: - Publicatieblad van de Europese Unie (16 oktober 2017 tot 18 december 2017) - Belgisch Staatsblad (16 oktober 2017 tot 18 december 20...