Jaargang/nummer:

Skip Navigation Links.

Inhoudstafelin het laatste nummer ( 37 ) : 2018 - 2.


Editoriaal.


KB 3 augustus 2016 - lijst veilige landen van herkomst - art. 57/6/1 Vw. - Albanië - Georgië - verwerping.

Datum: 20-02-2018

Raad van State - Conseil d’Etat

Inhoud: - nr. 240.767 -


Aanhouding aan de grens - vals paspoort - asielaanvraag - niet-inoverwegingname - erkend als vluchteling in Griekenland - UDN - art. 3 EVRM - omstandigheden in Griekenland - MTHEN - schorsing.

Datum: 14-12-2017

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - Conseil du contentieux des étrangers

Inhoud: - nr. 196.558 -