Jaargang/nummer:

Skip Navigation Links.

Inhoudstafelin het laatste nummer ( 37 ) : 2018 - 2.


Asielzoeker - Somalië - eerste land van asiel Malta - subsidiaire bescherming in Malta - art. 48/5, § 4 Vw. - reële bescherming - lidstaat EU - levensomstandigheden - art. 3 EVRM - weigering.

Datum: 04-07-2017

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - Conseil du contentieux des étrangers

Inhoud: - nr. 189.394 -


Dublin III - Soedan - geen asiel aangevraagd - detentie - art. 18 Dublin III - art. 20 Dublin III - gegrond - cassatie.

Datum: 20-12-2017

Hof van Cassatie - Cour de Cassation

Inhoud: - nr. P.17.1192.F -


BGV - detentie - inreisverbod - specifieke omstandigheden - slachtoffer van mensenhandel - zorgvuldigheidsplicht - behoorlijke feitenvinding - vernietiging.

Datum: 13-09-2017

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - Conseil du contentieux des étrangers

Inhoud: - nr. 191.928 -