Jaargang/nummer:

Skip Navigation Links.

Inhoudstafelin het laatste nummer ( 37 ) : 2018 - 2.


Kort verblijf - visum type C - medische reisverzekering - duur - art. 15 Visumcode - visum voor meerdere binnenkomsten aangevraagd - geldigheid dient volledige reisduur te bestrijken - verwerping.

Datum: 19-05-2017

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - Conseil du contentieux des étrangers

Inhoud: - nr. 187.081 -


Art. 9ter Vw. - ongegrond - opgebouwde vertrouwensrelatie met de behandelende arts(en) in België - enkel beschikbaarheid en toegankelijkheid van de adequate behandeling nagaan - verwerping.

Datum: 16-06-2017

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - Conseil du contentieux des étrangers

Inhoud: - nr. 188.510 -


Unieburger - minderjarige - voldoende bestaansmiddelen - art. 8 EVRM - hoger belang van het kind - geen troefkaart - verwerping.

Datum: 07-06-2017

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - Conseil du contentieux des étrangers

Inhoud: - nr. 188.051 -