Jaargang/nummer:

Skip Navigation Links.

Inhoudstafelin het laatste nummer ( 36 ) : 2018 - 3.


Editoriaal.


Art. 9bis Vw. - zonder voorwerp - inreisverbod - HvJ 26 juli 2017, C-225/16, Ouhrami - nog geen rechtsgevolgen - vernietiging.

Datum: 11-01-2018

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - Conseil du contentieux des étrangers

Inhoud: - nr. 197.804 -


Art. 9bis Vw. - beslissing ongegrond vernietigd door RvV - nieuwe beslissing onontvankelijk - gezag van gewijsde - dubbel onderzoek - twee onderscheiden beslissingen - miskenning - vernietiging.

Datum: 06-12-2017

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - Conseil du contentieux des étrangers

Inhoud: - nr. 196.214 -


Art. 9bis Vw. - vrijstelling retributie door BJB - administratieve bijdrage - aanvraag onontvankelijk verklaard door stad - vernietiging.

Datum: 30-11-2017

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - Conseil du contentieux des étrangers

Inhoud: - nr. 195.919 -


Humanitair visum - type D - Somalië - art. 3 EVRM - geen positieve verplichting om vreemdelingen toe te laten tot Belgisch grondgebied - extraterritorialiteit - verwerping.

Datum: 22-12-2017

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - Conseil du contentieux des étrangers

Inhoud: - nr. 197.201 -