Jaargang/nummer:

Skip Navigation Links.

Inhoudstafelin het laatste nummer ( 36 ) : 2018 - 3.


Asielzoekers - Irakese man - Ethiopische vrouw - bekeerd tot orthodox christendom - geen abstractie maken van gemengd huwelijk - vernietiging.

Datum: 31-10-2017

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - Conseil du contentieux des étrangers

Inhoud: - nr. 196.013 -


BGV - inreisverbod - UDN - art. 8 EVRM - hoorplicht - openbare orde - art. 7 en 74/14 Vw. - verschillende motieven die elk apart bevel kunnen schragen - verwerping.

Datum: 08-01-2018

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - Conseil du contentieux des étrangers

Inhoud: - nr. 197.490 -


BGV - art. 74/13 Vw. - rekening houden met gezondsheidstoestand op moment nemen bestreden beslissing - verwijzing naar 9ter-beslissing volstaat niet - abstractie van de realiteit - vernietiging.

Datum: 14-12-2017

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - Conseil du contentieux des étrangers

Inhoud: - nr. 196.611 -