Jaargang/nummer:

Skip Navigation Links.

Inhoudstafelin het laatste nummer ( 36 ) : 2018 - 3.


Gezinshereniging - referentiepersoon met dubbele nationaliteit - Belgische nationaliteit primeert - art. 3 WIPR - nagaan of recht van vrij verkeer werd uitgeoefend - vernietiging.

Datum: 13-08-2015

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - Conseil du contentieux des étrangers

Inhoud: - nr. 150.774 -


Derdelands student - BGV - studies op overdreven wijze verlengen - art. 61 Vw. - art. 103/2 Vb. - opties niet cumulatief - niet kennelijk onredelijk - art. 8 EVRM - verwerping.

Datum: 24-11-2017

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - Conseil du contentieux des étrangers

Inhoud: - nr. 195.525 -