Jaargang/nummer:

Skip Navigation Links.

Inhoudstafelin het laatste nummer ( 39 ) : 2018 - 4.


Editoriaal.


Art. 9bis Vw. - buitengewone omstandigheden - zwaar ziek - onmogelijkheid om te reizen - vastgesteld bij vonnis inzake maatschappelijke dienstverlening - motiveringsplicht - vernietiging.

Datum: 19-03-2018

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - Conseil du contentieux des étrangers

Inhoud: - nr. 201.224 -


Asielzoekster - Irak - nieuwe elementen - feitelijke scheiding - echtscheidingsprocedure opgestart - alleenstaande vrouw met kinderen ten laste - soenniet - erkenning vluchtelingenstatus.

Datum: 26-04-2018

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - Conseil du contentieux des étrangers

Inhoud: - nr. 203.054 -


Asielzoeker - Afghanistan - lidmaatschap taliban - art. 1, F Vluchtelingenverdrag - misdrijven tegen de menselijkheid - individuele verantwoordelijkheid - substantiële bijdrage - uitsluiting.

Datum: 10-04-2018

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - Conseil du contentieux des étrangers

Inhoud: - nr. 202.200 -