Jaargang/nummer:

Skip Navigation Links.

Inhoudstafelin het laatste nummer ( 39 ) : 2018 - 4.


Inreisverbod - art. 74/11 Vw. - openbare orde - gevangenisstraf met uitstel - probatievoorwaarden - gevaar voor openbare orde niet geweken - verwerping.

Datum: 28-02-2018

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - Conseil du contentieux des étrangers

Inhoud: - nr. 200.436 -