Jaargang/nummer:

Skip Navigation Links.

Inhoudstafelin het laatste nummer ( 39 ) : 2018 - 4.


Art. 9ter Vw. - bewijslast - medewerkingsplicht - aanbrengen actuele informatie - aandoening behandeld en genezen - kennelijk onredelijk - verwerping.

Datum: 06-03-2018

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - Conseil du contentieux des étrangers

Inhoud: - nr. 240.912 -


Art. 9ter Vw. - objectiviteit ambtenaar-geneesheer - zelfde ambtenaar-geneesheer na eerdere vernietiging - geen wettelijke bepaling - respect voor eerder vernietigingsarrest - verwerping.

Datum: 15-03-2018

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - Conseil du contentieux des étrangers

Inhoud: - nr. 201.162 -