Jaargang/nummer:

Skip Navigation Links.

Inhoudstafelin het laatste nummer ( 39 ) : 2019 - 1.


Bestuursrecht - vreemdelingenrecht - Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - rechtspleging - vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid - inreisverbod.

Datum: 18-10-2018

Grondwettelijk Hof - Cour Constitutionnelle - Arbitragehof - Cour d'Arbitrage

Inhoud: - nr. 141/2018 -


Inreisverbod - twee jaar - art. 74/11 Vw. - duur inreisverbod - disproportioneel - slechts drie dagen langer dan toegelaten verbleven - evenredigheidsbeginsel - vernietiging.

Datum: 06-07-2018

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - Conseil du contentieux des étrangers

Inhoud: - nr. 206.596 -


BGV - bijlage 13septies - detentie - UDN - zorgvuldigheidsplicht - stukken overgemaakt aan RvV als bijlagen bij het verzoekschrift - niet in administratief dossier - art. 8 EVRM - verwerping.

Datum: 22-05-2018

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - Conseil du contentieux des étrangers

Inhoud: - nr. 204.153 -