Jaargang/nummer:

Skip Navigation Links.

Inhoudstafelin het laatste nummer ( 39 ) : 2019 - 1.


Derdelands student - art. 61 Vw. - niet-verlenging A-kaart - BGV - twee examenperiodes gemist - doktersattest voor één van de periodes - één van de motieven volstaat - verwerping.

Datum: 05-07-2018

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - Conseil du contentieux des étrangers

Inhoud: - nr. 206.540 -


RECHTSPRAAKOVERZICHT (T.Vreemd. 2019/1).

Inhoud: HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE UNIE (1 augustus 2018 tot 31 oktober 2018)   (1) HvJ 13 september 2018, Zaak C-369/17, Shajin Ah...


ELDERS GEPUBLICEERD (T.Vreemd. 2019/1).

Inhoud: [1] RECHTSPRAAK (1) Belgisch recht (2) Grensoverschrijdend recht [2] RECHTSLEER ...


WETGEVING (T.Vreemd. 2019/1).

Inhoud: (1) Publicatieblad van de Europese Unie (24 oktober 2018 tot 31 januari 2019) (2) Belgisch Staatsblad (24 oktober 2018 tot 31 januari...