Jaargang/nummer:

Skip Navigation Links.

Inhoudstafelin het laatste nummer ( 37 ) : 2019 - 2.


Art. 9ter Vw. - onontvankelijk - identiteitsbewijs - kaart subsidiaire bescherming in Duitsland - geen identiteitsbewijs - verwerping

Datum: 28-09-2018

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - Conseil du contentieux des étrangers

Inhoud: - nr. 210.319 -


Art. 9ter Vw. - onontvankelijk - identiteitsbewijs - militaire kaart - officieel document - niet verkregen louter op basis van verklaringen - vernietiging.

Datum: 11-09-2018

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - Conseil du contentieux des étrangers

Inhoud: - nr. 209.164 -