Jaargang/nummer:

Skip Navigation Links.

Inhoudstafelin het laatste nummer ( 43 ) : 2019 - 3.


BGV - hoorrecht - art. 41 EU-Handvest - niet op relevante wijze gehoord - geen rekening gehouden met specifieke omstandigheden - zwangerschap - vernietiging.

Datum: 25-01-2019

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - Conseil du contentieux des étrangers

Inhoud: - nr. 215.796 -


BGV - art. 1/3 Vw. - aanvraag gezinshereniging ingediend - bijlage 19ter - belang - opschorting uitvoerbaarheid BGV - door vernietiging verdwijnt beslissing uit rechtsverkeer - belang aanvaard.

Datum: 30-04-2019

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - Conseil du contentieux des étrangers

Inhoud: - nr. 220.509 -