Jaargang/nummer:

Skip Navigation Links.

Inhoudstafelin het laatste nummer ( 43 ) : 2019 - 3.


Gezinshereniging - ouder van een Belgisch minderjarig kind - identiteitsbewijs - paspoort voorgelegd dat niet meer geldig is - paspoort was wel geldig op ogenblik aanvraag - vernietiging.

Datum: 13-12-2018

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - Conseil du contentieux des étrangers

Inhoud: - nr. 213.976 -


Gezinshereniging - ander familielid van een Unieburger - duurzame relatie - art. 47/1 Vw. - negatief advies wettelijke samenwoning - geen affectieve relatie - verwerping.

Datum: 15-02-2018

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - Conseil du contentieux des étrangers

Inhoud: - nr. 199.781 -  


Art. 9ter Vw. - uitsluiting - art. 9ter, § 4 Vw. - geen rekening gehouden met gezondheidstoestand - inhoudelijke beoordeling alvorens uit te sluiten - vernietiging.

Datum: 08-01-2019

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - Conseil du contentieux des étrangers

Inhoud: - nr. 214.832 -