Jaargang/nummer:

Skip Navigation Links.

Inhoudstafelin het laatste nummer ( 43 ) : 2019 - 3.


Aanvraag statuut langdurig ingezetene - art. 15bis Vw. - ononderbroken legaal verblijf van 5 jaar - onderbreking - 9ter heeft geen terugwerkende kracht - AI is geen verblijfstitel - verwerping.

Datum: 27-11-2018

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - Conseil du contentieux des étrangers

Inhoud: - nr. 213.010 -


RECHTSPRAAKOVERZICHT (T.Vreemd. 2019/3).

Inhoud: HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE UNIE (1 februari 2019 tot 30 april 2019)   (1) HvJ 14 maart 2019, Zaak C-557/17, Staatssecretar...