Jaargang/nummer:

Skip Navigation Links.

Inhoudstafelin het laatste nummer ( 37 ) : 2019 - 4.


Art. 9bis Vw. – beroep bij RvV ingediend in 2014 – redelijke termijn overschreden – schadevergoeding – gegrond – veroordeling Belgische staat tot betaling schadevergoeding van 2.000 euro.

Datum: 28-03-2019

Rechtbank van Eerste Aanleg - Tribunal de Première Instance

Plaats: Antwerpen

Inhoud: - nr. 18/3437/A -


RECHTSPRAAKOVERZICHT (T.Vreemd. 2019/4).

Inhoud: HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE UNIE (1 mei 2019 tot 30 juli 2019)   (1) HvJ 29 juli 2019, Zaak C-680/17, Sumanan Vethanayagam,...


ELDERS GEPUBLICEERD (T.Vreemd. 2019/4).

Inhoud: [1] RECHTSPRAAK (1) Belgisch recht (2) Grensoverschrijdend recht ...


WETGEVING (T.Vreemd. 2019/4).

Inhoud: (1) Publicatieblad van de Europese Unie (9 juli 2019 tot 3 oktober 2019) (2) Belgisch Staatsblad (9 juli 2019 tot 3 oktob...