Jaargang/nummer:

Skip Navigation Links.

Inhoudstafelin het laatste nummer ( 40 ) : 2020 - 2.


Gezinshereniging – einde verblijf – nog geen echtscheiding – woont nog in hetzelfde huis – geen gezinscel meer – verwerping.

Datum: 19-11-2019

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - Conseil du contentieux des étrangers

Inhoud: - nr. 228.971 -


Gezinshereniging – familielid van een Belg – termijn om documenten neer te leggen – vervaldag op een zaterdag – geen verlenging – art. 52, § 2 Vb. – verwerping.

Datum: 07-11-2019

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - Conseil du contentieux des étrangers

Inhoud: - nr. 228.608 -