Jaargang/nummer:

Skip Navigation Links.

Inhoudstafelin het laatste nummer ( 36 ) : 2020 - 4.


Dublin III – Oostenrijk – formulier vrijwillige terugkeer – geen uitvoerbare beslissing – geen aanvechtbare rechtshandeling – beroep onontvankelijk – verwerping.

Datum: 02-07-2020

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - Conseil du contentieux des étrangers

Inhoud: - nr. 237.902 -


RECHTSPRAAKOVERZICHT (T.Vreemd. 2020/4).

Inhoud: HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE UNIE (1 mei 2020 tot 31 juli 2020)   (1) HvJ 18 juni 2020, zaak C-754/18, Ryanair t. Országos  ...


WETGEVING (T.Vreemd. 2020/4).

Inhoud: (1) Publicatieblad van de Europese Unie (4 juli 2020 tot 14 oktober 2020) (2) Belgisch Staatsblad (4 juli 2020 tot 14 oktober 2020) ...