Jaargang/nummer:

Skip Navigation Links.

Inhoudstafelin het laatste nummer ( 40 ) : 2021 - 1.


Het eerste woord.


Art. 9bis Vw. – onontvankelijk – buitengewone omstandigheden – verzoeker heeft 5 jaar lang bijlage 35 gehad – lange duur behandeling beroep – zorgvuldigheidsbeginsel – vernietiging.

Datum: 29-05-2020

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - Conseil du contentieux des étrangers

Inhoud: - nr. 236.230 -