Jaargang/nummer:

Skip Navigation Links.

Inhoudstafelin het laatste nummer ( 34 ) : 2021 - 2.


Het eerste woord.


Art. 9bis Vw. – onontvankelijk – geen identiteitsdocument voorgelegd – documentaire ontvankelijkheidvoorwaarde – geen BGV – geen toetsing art. 8 EVRM – verwerping.

Datum: 14-09-2020

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - Conseil du contentieux des étrangers

Inhoud: - nr. 240.808 -


BGV – COVID-19 – corona – verbod op niet-essentiële reizen – staat afgifte BGV niet in de weg – tijdelijke belemmering om uitvoering te geven aan BGV – verwerping.

Datum: 13-11-2020

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - Conseil du contentieux des étrangers

Inhoud: - nr. 243.975 -