Jaargang/nummer:

Skip Navigation Links.

Inhoudstafelin het laatste nummer ( 38 ) : 2021 - 3.


Opheffing vluchtelingenstatus – Afghanistan – art. 55/3 Vw. – vrees voor vervolging niet langer actueel – fundamenteel, duurzaam gewijzigde situatie – opheffing bevestigd

Datum: 18-11-2020

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - Conseil du contentieux des étrangers

Inhoud: - nr. 244.375 -


Art. 9ter Vw. – ongegrond – adequate behandeling – equivalent medicijn – bijwerkingen – RvS 5 juni 2020, nr. 247.716 – werkzame behandeling mogelijk – verwerping

Datum: 15-12-2020

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - Conseil du contentieux des étrangers

Inhoud: - nr. 246.131 -